bg
Stichting Waarborg GVR
dekt het betaalrisico af voor gemeenten die deelnemen aan de GVR
wijkgerichte enrgietransitie

Over de stichting Waarborg

De Stichting Waarborg GVR is in 2019 opgericht, met als doel het afdekken van het betaalrisico voor gemeenten die deelnemen aan de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR).

Om de garantie aan gemeenten te kunnen bieden, sluit zij overeenkomsten met aan de GVR deelnemende gemeenten en Stichting Verzamelgelden GVR van wie zij een risicopremie per aan de GVR deelnemende woning ontvangt.

De hoogte van de risicopremie per deelnemende woning wordt periodiek in overleg met de Stichting Verzamelgelden GVR vastgesteld.

De Stichting Waarborg is verantwoordelijk voor de beoordeling van claims van gemeenten die aanspraak maken op de garantieregeling en draagt zorg voor de uitkeringen. De uitvoering ervan besteedt zij uit aan De Woonpas

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Waarborg GVR bestaat uit het volgende bestuurslid:

Paul Zandstra
Voorzitter

Paul is Partner Hartenlust Group en heeft diverse executive functies bekleed binnen onder andere AHold, Pon en Volkswagenbank